Middel 2

Bel ons

APOLLONIA – beschermheilige van tandheelkundigen en tandpijnlijders

Afbeelding5-1

Apollonia leefde tot 249 na Christus in Alexandrië. Zij was christin en weigerde terug te keren tot het heidense geloof van de Romeinen. Daarvoor werd zij veroordeeld tot de brandstapel, maar eerst werden haar de tanden uit de mond geslagen. Zij werd de beschermheilige van mensen die tand- en kiespijn hadden en van de tandartsen. Ze wordt meestal afgebeeld met een tang in de ene hand en een palmtak in de andere. In de tang zit vaak een tand of kies. De heilige Apollonia wordt vooral sinds de zestiende eeuw veel aangeroepen door mensen met tand- en kiespijn. Haar feestdag is 9 februari.

Leven

Over haar leven is heel wat onzeker. Volgens de overlevering kreeg haar moeder haar na een vurig gebed tot de Maria, leefde ze in de 3e eeuw en werd ze gevangengenomen in het jaar 249 tijdens de christenvervolgingen door de heidenen ten tijde van de Romeinse soldatenkeizer Decius, omdat ze haar geloof niet wilde afzweren.

Ze moet toen omstreeks 50 jaar oud zijn geweest. In dit jaar werd het duizendjarig bestaan van het Romeinse Rijk gevierd, wat een heropleving van de verering van de Romeinse goden met zich meebracht. De christenen hielden zich hiervan afzijdig, wat aanleiding gaf tot rellen, onrust en vervolging. Ze werd vreselijk gefolterd en bisschop Dionysius beweerde dat men bij haar alle tanden uit de mond heeft getrokken en haar kaakbeen verbrijzeld. Hierna zou ze levend verbrand worden maar, toen haar bewakers niet opletten, sprong ze zelf in het vuur.

Verering

Haar verering verspreidde zich zeer snel door het Midden-Oosten en sedert de 16e eeuw ook naar West-Europa.

De heilige Apollonia wordt vaak afgebeeld met een tang in de ene en een palmtak van de martelaren in de andere hand. In de tang zit vaak een tand of kies. Ze wordt aangeroepen bij kiespijn en is ook de patrones van de tandartsen en tandtechnici. Haar feestdag is op 9 februari. De datum waarop ze werd heilig verklaard is niet gekend.

Als kinderen in vroeger tijden een melktand verloren, moesten ze in de richting van een beeld van Sint Apollonia, de tand over het hoofd weggooien, vooral niet omkijken en zeggen: ‘Tand, tand een andere tand, volgend jaar een nieuwe tand’.

Uitleg op YouTube van pastoor Andy Penne:  https://youtu.be/mqZDprDVLOk